lørdag 11. mai 2013

My Man
Fransisco Lachowski, my man! Er det lov å drømme?

I'm I allowed to dream?